Méltóság különböző szempontok szerint, Navigációs menü

Tartalom

  a látás normája a táblázat szerint torna látás-helyreállító táblák a szemek számára

  A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME által nemrégen elindított MOME Laboratory kezdeményezés célja, méltóság különböző szempontok szerint itthon és külföldön láthatóvá tegye, gondozza és kiteljesítse azokat a kiemelkedő értékeket és alkotásokat, amelyek az egyetem szellemi terében születnek meg. Ehhez a törekvéshez igazodva a MOME Fotográfia Tanszéke tavasszal Emberi méltóság címmel pályázatot hirdetett annak a fiatal alkotói generációnak, amely látásmódjában és szellemiségében egyértelműen az egyetem legutóbbi korszakához kötődik.

  méltóság különböző szempontok szerint

  A pályázat témája az emberi méltóság, amely alapvető szerepet játszik az emberi együttélés különböző szintjein és helyzeteiben. A fogalomhoz fűződő viszony és az ennek következtében kialakuló viselkedési formák minden kort és társadalmi rendszert sajátos és változó módon jellemeznek.

  méltóság különböző szempontok szerint

  A téma felvetése nem véletlen, hiszen szervesen összefügg a MOME fotográfia képzésének oktatási gyakorlatával és filozófiájával, amelynek elengedhetetlen része a releváns társadalmi, filozófiai és vizuális kérdéseket feszegető fogalmak elemzése.

  A kiállítás kurátorai a pályázaton sikeresen szereplő képekből és vizuális tartalmakból válogattak. A kiállítási anyag összeállításánál arra törekedtek, hogy az minél szélesebb módon mutassa be a téma aspektusait, valamint a különböző alkotói megközelítéseket.

  méltóság különböző szempontok szerint

  Emellett fontos szempont volt a téma iránti alkotói elkötelezettség, a gondolkodásmód frissessége és innovatív jellege, a vizuális megjelenítés magas szintje, illetve az önálló, egyedileg jellemző előadásmód. A kiállítás egyszerre mutatja be egy generáció emberi méltósághoz fűződő egyedi viszonyát, valamint alkotói és művészeti eredményeit, vizuális útkeresését.

  Az  emberi méltóság fogalma Az  ember létezése és méltósága, mint maga az emberi egység, valójában nem is jog, mert az emberi lényeg a jog számára tulajdonképpen transzcendens, azaz hozzáférhetetlen. Az emberi jogok katalógusában és a modern alkotmányokban az emberi élet és méltóság ezért elsősorban nem is mint alapjogok, hanem mint a jogok forrásai, mint jogon kívüli értékek szerepelnek, amelyek sérthetetlenek. E sérthetetlen értékek tiszteletben tartásáról és védelméről kell a jognak gondoskodnia. Az emberi méltóság minden embert egyedi értékétől, individualitásától  függetlenül,  pusztán emberi mivolta miatt illet meg.