Vigyázzon a szem füzetére, Tankönyvet a netről vegyünk, a füzeten ne spóroljunk – vélekednek a rutinos szülők

Tartalom

  Vegyes tudósítások.

  vigyázzon a szem füzetére a szemek élesen fájnak a látás

  Vége lévén a'külső megnézegetésneka' fő közönséges takarója, és a' bőnyés inas kitei ülé­sek keresztvágással, mellynek egyike a' külső nyak­szirtgumónál kezdvén előre az orrgyökérig, a' má­sika középen keresztül, az egyik fültől a' másikig megyeabévágatik, és a' szokott mód szerint lefej­tetik vigyázzon a szem füzetére, ügy hogy a' bőnyefejtyíí galea aponeurotica mindenütt kilássák. Minekutána ez, és a' falcson­tokhoz ragadt izmok elvétettek volna, a' kaponya külső színén azokról a' helyekrőlmellyeken a' hozzájok ért erőszak által törések, sebek, hasadá­sok, repedések, ellenhasadások, ellenrepedések, benyomások, varrányfeslések, szálkásodások látsza­nak, a' csonthártya levakartatik, hogy tökéletesen leírathassanak.

  A' lett sérelmek jelein és követke­zésein kivűl a' kaponyán meg kell jegyezni és fel kell írni a' természeti alkotástol különböző minemű­séget is, úgymint: a' még be nem forradt kutacso­kat, nem különben a' hibás formáitatás vagy fúrás miatt nyitva lévő helyeket, csontdaganatot, csont­fenét 's a' t. vigyázzon a szem füzetére

  látásvesztés agyi műtét után a látás egy, de rosszul látok

  Egyéb iránt arra is kell figyelmezni, nem lehetséges-e részint már a' külső sérelem meg­iteléséből, részint a' kaponya sérelme fontosságá­ból és nagyságából, hogy a' sértő erőszak által az agy is megrázatott? A' kaponya ft'írészelése végett, a' csont­fürész vízirányosan, fél hü.

  vigyázzon a szem füzetére

  Többnyire a' homlokcsont, és az alapcsont nyakszirt része közepébena hol a.