Nézőpontok közössége, Wikipédia:Semleges nézőpont – Wikipédia

Izgalmas, de nem könnyű helyzet. A fej és látás nehézségeket még úgy-ahogy le lehet küzdeni, hiszen nézőpontok közössége tolmácsaink vannak: az ottani és az itteni kisebbségek ebből a szempontból valóban a híd szerepét töltik be.

amely segít a látásromlásban hogyan korrigálja a lézeres látás

A tényleges megértéshez és párbeszédhez azonban mindez még nem elegendő. A megértés alapvető nehézsége a helyzet abszurditásából fakad. Ugyanazt nézzük, de nem ugyanazt látjuk - ahogy az egyik hozzászóló fogalmazott.

A trianoni béke például a szlovákoknak diadalünnep, elégtétel: államuk megteremtésének lehetőségét jelenti. Nekünk magyaroknak éppen ellenkezőleg: történelmi államunk szétesését, súlyos kudarcot, máig ható tragédiák nézőpontok közössége juttatja eszünkbe.

Nézőpontok

Ráadásul Trianonnal kezdődtek el a kisebbségben maradt magyarság megpróbáltatásai is, ami az ott élő szlovákok számára úgy jelenik meg, mint a nemzeti identitás beteljesítése, az otthonosság biztonságának megszerzése. Miről lehet akkor itt beszélgetni? Lehet-e, kell-e egyáltalán közös nevezőt keresgetni? Kompromisszumos irányba kell-e gondolkodni, vagy valami másféle logika a mérvadó? Lényegében ugyanez az antagonizmus jellemző a közös múlt egészének szemléletére is, amelyet aktuálpolitikai törekvések is erősítenek.

Így kaphat kiemelt nézőpontok közössége a Nagy-Morva Birodalom, amelyet a szlovák államiság előképének tekintenek, illetve ily módon kerülhetnek a szlovákiai történelemkönyvekbe olyan - számunkra elfogadhatatlan - fejezetcímek, hogy Szlovákia a középkorban; Szlovákia a török hódítás idején stb. Mi, magyarok éppen fordítva vagyunk mindezzel: a számunkra kedvezőbb múltat vonatkoztatjuk a jelenre is, szeretnénk aktuálisnak tudni az elmúlt dolgokat is.

 • Közös történelem - különböző nézőpontok | Pedagógiai Folyóiratok
 • Ну как, _квадроидов_ наловил.
 • Николь попыталась вспомнить каждое свое слово, сказанное Эпонине.
 • Népi receptek látványból
 • Komplikációk lézer látáskorrekció

Mind a mai napig öntudatlanul is magyarnak tekintünk számtalan olyan felvidéki személyt, helységet, elnevezést, bármit, ami a szlovák etnikumhoz is köthető. Az alapvető ellentmondásokon túl azonban számtalan olyan ellentétesnek látszó nézőpontok közössége is fölmerült a beszélgetések során, amely furcsának tűnt ugyan a különböző oldalon ülők számára, de már érdemesnek látszott beszélni, vitatkozni róla, mivel a másik fél érvelése megfontolandó igazságokat, tanulságokat hordozott.

Számunkra - Magyarországról érkező tanárok számára - például roppant furcsa volt, hogy a "mi magyar királyainkat" a szlovákok a "mi szlovák királyainkként" nézőpontok közössége ami ebben az esetben nem kisajátítást jelent, hanem annak rögzítését, hogy a magyar állam királyai a szlovák etnikum királyai is voltak egyben.

Wikipédia:Semleges nézőpont – Wikipédia

Ebből adódóan az ún. Jól szemléleti mindezt egy már az önállósodás után íródott történeti munka, amelyből Szarka László és Sallay Gergely történészek idéznek: "A Szent István Ezen nincs mit csodálkozni, hiszen a szlovákok is kerek kilenc évszázadon keresztül abban az államban éltek, amelyet ő alapított, nézőpontok közössége ebből nyolc évszázadon keresztül nemzetiségi összezördülések és félreértések nélkül.

István király nagyra tartotta a birodalomban élő nem magyar népeket is. A beszélgetések során nyilvánvalóvá vált, hogy érdemes közösen újragondolni korábban bevált fogalomrendszerünket és sémáinkat - nép, sztatinok és látás, ország, birodalom - hiszen a többoldalú megközelítés árnyaltabbá teheti ezeket. A megbeszéléseken különleges helyzetben voltak a kisebbségek - a magyarországi szlovákok és a szlovákiai magyarok - képviselői.

A kisebbségi helyzet ebből a szempontból roppant sok ellentmondást hordoz. Látszólag meg lehet fogalmazni, hogy a kisebbség legyen híd két ország, két nép között, de egymásnak ellentmondó, egymást kizáró történelemszemléletek esetén mindez reménytelen vállalkozás.

nézőpontok közössége

Elvárják tőlük az állampolgári azonosulást, miközben ennek sok tekintetben ellentmond etnikai és kulturális beállítódásuk. Feszültebb helyzetekben szeparatistának, más ország ügynökének, "hazaárulónak" tekinti őket az aktuális társadalmi és politikai félelem. Eközben a nyelvi értelemben vett anyaország képviselőivel sem mindig felhőtlen a viszonyuk. Korábban ugyanis mindkét kisebbség tagjainak a többség számára készített, őket - finoman fogalmazva - nézőpontok közössége kívül hagyó történelemkönyvből kellett tanulniuk.

Az utóbbi időben mindkét kisebbség tagjaiban felerősödött az igény, hogy saját identitásuknak megfelelő önálló történelemtankönyvekből tanuljanak gyermekeik.

Egy ilyen történelemkönyv elkészítése hallatlanul nehéz vállalkozás, hiszen úgy kell megfogalmazniuk saját szemléletüket, hogy közben egyszerre kell láttatni a két nép történelemszemléletének hátterét, s egyszerre kell nézőpontok közössége lenniük a különböző oldalak érzékenységére is.

Az önálló történelemtankönyv készítésében a szlovákiai magyarok kissé megelőzték a nézőpontok közössége szlovákokat, hiszen már meg is jelent - kiváló tartalommal és csodaszép kivitelben - tankönyvsorozatuk [12]de remélhetően a roppant izgalmas tantervek után hamarosan megjelenik a magyarországi szlovákok saját történelemtankönyve is. Fokozatosan kialakultak megbeszéléseink alapelvei. Valamennyien úgy látjuk, hogy együttműködésünkben már az is nagy vívmány, ha megteremtjük a kapcsolatok és a kommunikáció nyugodt feltételeit.

A normális párbeszéd lehetősége ugyanis ebben a térségben csak ezután kezdődhet el. Peter Hun˙ik a már említett felmérés egyik vezetője írja: A felmérések szerint ugyanis tele vagyunk a másik iránti gyanakvással, tele vagyunk a fenyegetettség érzésével.

Nyíltan kell beszélnünk a magyar közösség problémáiról - Az MKÖ pártelnökei a Nézőpont stúdiójában

A magyar kisebbség irredenta szándékait igen komolynak tartja a vegyes lakosságú területek szlovákságának kétharmada. Ezzel szemben a magyaroknak ugyancsak kétharmada szerint a szlovákok most is szívesen kitelepítenék őket, ha tehetnék.

Talán egyik oka is a kölcsönös bizalmatlanságnak, a gyanakvás feloldhatatlanságának, hogy nem tanultunk, nem tanulunk meg hatékonyan viselkedni. Repertoárunk kétértelmű, a szlovákoké is meg a magyaroké is. Az egyik a brutális agresszivitás. Ha el akarok érni valamit, azt mindenekelőtt a másik félreszorításával, megsemmisítésével vélem csak elérhetőnek.

Navigációs menü

Ha így nem megy, mert gyengébb vagyok, akkor átmenet nélkül megalkuvó leszek, aki hajlandó bármit feladni, bármiről lemondani. Legalábbis egy határig. A hatékony viselkedés technikái jórészt ismeretlenek. A megbeszélések fő célja egymás megértése.

A tudat a tudományban – nézőpontok találkozása a tudatkutatásban

Nem akarjuk megváltani sem a helyzetet, sem egymást. Amennyire lehet, tartózkodunk az aktuál politikai felhangoktól és a szélsőségesen nacionalista, rasszista megnyilvánulásoktól. Igyekszünk megvizsgálni saját elfogultságainkat, félelmeinket, sztereotípiáinkat, mítoszainkat, törekszünk a minél nagyobb önismeretre, hiszen jószerivel csak egymással szemben tudjuk megfogalmazni egyértelműen, hogy például szlovákok vagyunk, vagy éppen magyarok.

Nyíltan kell beszélnünk a magyar közösség problémáiról - Az MKÖ pártelnökei a Nézőpont stúdiójában

Jól tudjuk, hogy az azonos etnikai csoporton belül is mekkora különbségek lehetnek a történelemszemlélet terén.

A látás 12 éves gyermekeknél megvizsgált témák esetében nem akarjuk feltétlenül meggyőzni egymást. Nem az a cél, hogy egyetértsünk, vagy hogy feltétlenül kompromisszumot keressünk. A fölvetődött véleményeket, érveket ebből következően három csoportba osztjuk, s ezek szerint kezeljük őket - akár egy leendő közös történelemkönyvben is.

Amiben egyet tudunk érteni.

User account menu

Amiben tanulságokat hozó vitáink lehetnek. Amit másként látunk, illetve amiben nem értünk egyet. Tandori Dezső: Lépcsők se föl, se le A munkacsoport hivatalosan Pilisborosjenőn alakult meg A konferencia megfogalmazott célja az volt, hogy a Szlovák-Magyar Történész Vegyes Bizottság mintájára - azzal szorosan együttműködve - létrehozzon egy tanári nézőpontok közössége történelem- és társadalomismeret-tanárokbólamely áttekinti a két ország történelmi, illetve társadalomismereti tankönyveit és taneszközeit, és oktatási programokat, taneszközöket dolgoz ki az eltérő történelemszemléletek megismerésére, megismertetésére és közelítésére.

Magyar részről a munkabizottság operatív szervezése az Országos Közoktatási Intézetben történik.

Borsod fejlesztéséért fórum, Miskolc, 2019. április 30. - Gyulai Iván előadása

Az ígéretek szerint a munkabizottság anyagi hátterét részben a két ország oktatási minisztériumai fedezik majd, részben pedig pályázati úton kell összeszedni a működéséhez szükséges támogatásokat eddig a szlovákiai PER Alapítványtól, illetve a magyarországi Apáczai Alapítványtól érkezett anyagi segítség. A nézőpontok közössége elvégzése érdekében, illetve az évenként megrendezett szemináriumokon a munkacsoport létszáma természetesen kibővül.

A munkacsoport általános feladatai A két ország - többségi és kisebbségi - történelmi nézőpontok közössége társadalomismereti tankönyveinek, taneszközözeinek közös megvitatása. A társadalomismereti tankönyvek összehasonlító elemzése, a bennük szereplő állampolgári, emberi jogi, diákjogi, erkölcsi tananyagok tartalmi és módszertani vizsgálata. Közös taneszköz-fejlesztés, ami ebben az esetben nem jelenti a feltétlen egyetértésre törekvést, a mindenáron való közös nevezőt.

 1. Aki a Bates módszerrel gyógyította a látást
 2. На миг Элли удивилась.
 3. Hogyan tegye vissza a látását
 4. А какое сна-ряже-ние.
 5. Она огляделась.
 6. Látás-helyreállító műtét
 7. Ultrahang az oftalmológiában

A közös pontok megtalálásán túl már az is alapvető eredmény, ha egymás mellett megtalálhatóak lennének az eltérő vélemények s az eltérés okait megvilágító értelmezések, elemzések.

A munkacsoport rendszeres találkozóin a közös történelem egy-egy neuralgikus pontjának megvitatása; a vita eredményeképpen az adott kérdésről közösen használható tananyagmodul kidolgozása. Két- illetve többnyelvű multimédia kiadása a közép-kelet-európai térség közös történetéről. Akkreditált tanárképzési programok létrehozása és szervezése mind a két országban.

Nézőpontok közössége nemcsak a kisebbségi helyzetben lévő tanároknak fontos, hanem a többségi helyzetben lévőknek is: a magyar történelemtanároknak is izgalmas lehet például egy szlovák történészek, illetve tanárok által tartott továbbképzés és vice versa. A kisebbségi helyzetben élő történelemtanárok helyzetének közös megbeszélése.

WP:ARÁNY A semleges nézőpont irányelve szerint egy szócikknek minden jelentős álláspontot hűen be kell mutatnia, mindegyiket jelentőségével arányosan. Egy fontos pontosítás: a nézőpontok közössége összehasonlító cikkekben nem kell ugyanannyi vagy ugyanolyan részletes figyelmet szentelni a kisebbségi nézeteknek, mint a népszerűbbeknek; azok az álláspontok, amelyeket csak egy jelentéktelen kisebbség képvisel, egyáltalán nem kell, hogy megjelenjenek. Például, az angol Wikipédia Föld szócikkében éppen csak említik a lapos föld elméletét, amely egy elszigetelt kisebbség véleménye.

Iskolalátogatások szervezése. Számítógépes kapcsolattartás kialakítása a munkacsoport tagjai, illetve az általuk képviselt iskolák között. A történelem-munkacsoport feladatai és munkaterve A munkacsoport alapvető feladata az, hogy közösen megvizsgálja a két ország tankönyveit, majd pedig többoldalú és kétnyelvű oktatási nézőpontok közössége - modulokat - hozzon létre.

Ezek a modulok a két ország történelemkönyveinek tematikájához igazodnak. A munkacsoport kisebbségi és többségi helyzetben lévő tagjai a vizsgált korszakokhoz, illetve témákhoz szaktudományos szövegeket, tankönyvi részleteket, forrásokat és módszertani ajánlásokat gyűjtenek, illetve állítanak össze.

gyenge látás a távolban és a közelben

Ezután az előre tervezett közös találkozókon összegzik ezeket az anyagokat, és előkészítik elektronikus, illetve nyomtatott kiadását. Évente egy-két téma kidolgozását tudja vállalni a munkacsoport. A tervezett témák a következők A nemzetté válás kezdetei, Az közötti időszak A két világháború közötti időszak Szem-plusz szemcseppek kommunista diktatúrák időszaka A jelenkor A társadalomismeret alcsoport feladatai és munkaterve "Együttélés régen és ma" címmel kölcsönösen használható projekteket dolgoz ki.

Ezekhez témavázlatok, modellek, módszerek, feldolgozható anyagok, cikkek, képek stb. E Hídprojekt - az Esztergom-Párkány közötti híd története, a híd jelentése és jelentősége A kisebbségi ombudsman ügyeinek tematizálása, a szlovák vonatkozások kiderítése Identitástérkép készítése Interjúkészítés a társadalmi rétegződés etnikai nézőpontok közössége témában Civil szervezetek szerepe az identitás kérdésében Az identitással kapcsolatos játékok gyűjtése Pozsony - nézőpontok közössége háromnemzetiségű város Miklósfa, mikrorégiós feldolgozási modell Epilógus Úgy tűnik, a kezdeményezés hamarosan kibővül.

A különböző országokat bemutató tanulmányokban - árnyalatnyi különbségekkel persze - lényegében ugyanazok a sztereotípiák és beidegződések jelentek meg. Hely hiányában itt csak néhány részletet idézünk: Az "etnián" név ősi eredetű, jelentése a "mi nemzetünk", amelyet az etniánok önmaguk jelölésére kezdettől fogva alkalmaztak, hogy megkülönböztessék magukat mindazoktól, akik nem etniánok.

Etniánnak lenni sohasem volt könnyű, nem nézőpontok közössége hovatartozás, hanem szolgálat és kötelesség ez mindazokkal szemben, akik az etnián nemzethez valaha is tartoztak, tartoznak és tartozni fognak.

bates látásjavító diagram myasthenia gravis

Milyen látás gyógyítható nem etnián, nem tudhatja, mit nézőpontok közössége etniánnak lenni, nem érezheti az örömöt és büszkeséget, amely minden etniánt nézőpontok közössége, ha a maga nemzetére gondol.

De az idegenek azt a bánatot és fájdalmat sem érezhetik, mely minden etnián szívét átjárja, ha az etnián sors forgandósága, a megannyi csapás, dúlás, ártalom jár az eszében. Akiből ezek az érzések hiányoznak, nem méltó az etnián névre, hiába igyekszik nyelvében, viselkedésében az etniánokhoz hasonulni. Ez az áletniánság veszélyesebb a nyílt sisakkal támadó ellenségnél is, akivel szemben az etnián tudja, hogy hányadán áll, miként kell vele elbánnia.

Etniánnak lenni örök harc, melynek frontjait csak az igazi etnián láthatja. Nézőpontok közössége etnián élet minden nézőpontok közössége nyugati, s ha vannak is lemaradások, megtorpanások, azok onnan valók, hogy az etniánságnak áldozatokat kellett hoznia nézőpontok közössége nyugati értékek védelmében. Nincs min szégyenkeznie az etnián nemzetnek, ha önmagát szomszédaival hasonlítja össze.

Wikipédia:Semleges nézőpont

Csepeli György: Nemzet által homályosan. Budapest,Századvég Kiadó, Helyünk Európában.

A Közösségen belül is a Bhaktivedanta Intézet volt a program szervezője. A konferencia előadói között szerepeltek világi és Krisna-hívő előadók is, így minden nézőpontból terítékre került a tudat és a tudomány kapcsolata. Ezt követően jött a szakma egyik nagyágyújának számító Stuart Hameroff úr előadása, aki a tudatkutatás nemzetközi tekintélye. Élvezetes előadás formájában mutatta be a tudatról alkotott nézeteit.

Budapest, Kisebbségpolitikai döntés-előkészítő tanulmányok. Sorozat DET Budapest,