Hogyan javíthatjuk a látásmódot számos tevékenységnél

A vállalati  szociális elkötelezettség tematizálásának alapvonalai az Európai Unióban I.

26. szám, 2020. június 29.

Bevezetés - Mi is az a CSR? Corporate Social Responsibility továbbiakban:CSR - egy kifejezés, amelyet manapság egyre gyakrabban hallhatunk az üzlet és a vállalati szféra világában, és amellyel a közeljövőben bizonyára egyre többet fogunk találkozni, pontosan azonban kevesen tudják még, hogy mit takar.

Hogyan javíthatjuk a látásmódot számos tevékenységnél

Ez már csak azért sem csoda, hiszen a fogalom tartalma valóban nem könnyen írható le, pontosan olyan színes és sokrétű, mint az a szféra, amelyhez kötődik. Mivel a kifejezésnek  pontos és találó magyar megfelelőt szinte lehetetlen lenne keresni, szükségesnek tűnik, hogy bevezetésként felfedjük a fogalom legelemibb, hozzávetőleges jelentéstartalmát.

  • Perifériás látásromlás látás
  • Vidám nézet táblázat

Többek között szokás CSR kapcsán az üzleti szféra társadalmi elkötelezettségéről, a vállalatok szociális beállítódásáról, illetve szociálisan felelős vállalati magatartásmintáról beszélni. Bármilyen szavakat is használunk a tartalom jelölésére, a lényeg, hogy a háttérben egy olyan koncepció, szempontrendszer Hogyan javíthatjuk a látásmódot számos tevékenységnél meg, amelynek legfőbb jelentősége abban rejlik, hogy a vállalatok mind nagyobb hányada felismerni kényszerül, és fel is ismeri, identitása részévé teszi azt a tényt, hogy az üzlet, a profit és a munka világa nem egy hermetikusan zárt terület, hanem igenis ezer szállal kötődik és kölcsönhatásban áll szűkebb és tágabb környezetével, végső soron a társadalommal és a természeti környezettel.

Hogyan javíthatjuk a látásmódot számos tevékenységnél szakaszosan homályos látás

Manapság már minden fontosabb cég felelős gondolkodású vezetője számára lassan szükségszerűen elfogadandó evidencia kell hogy legyen az a megfontolás, hogy a cég céljai, értékei közé a profitmaximalizáláson túli szociális, emberi jogi, környezetvédelmi szempontokat illesszen a fenntartható fejlődés szellemében. A CSR tehát tulajdonképpen felfogható az üzleti világ- többek között a globalizáció jelensége kapcsán is egyre inkább elodázhatatlanná váló-megváltoztatásának egy feltehetőleg pozitív, emberbaráti kihatású, és folyamatosan alakuló, formálódó komplex eszközeként.

Torna a szem számára videó rövidlátás beszélünk tehát, amely önmagában még semmit nem jelent, használható jól is, rosszul is.

15 évesek lettünk!

A CSR sem értékelhető varázspálcaként, a globális piac összes ellentmondására, visszásságára csodaszerként ható gyógyírként. Viszont mindenképpen egy friss, naprakész szemléletmódot takar, amelyet minden-a későbbiekben még érintésre kerülő- bizonytalansága, belső ellentmondása ellenére bizakodva kell fogadnunk napjaink rideg, pénzcentrikus globális üzleti hálózatokkal sűrűn átszőtt világában.

Hogyan javíthatjuk a látásmódot számos tevékenységnél

Reményteljesen és kissé sarkosan fogalmazva azt mondhajuk, hogy talán egyszer elérkezhet a globális gazdaságban is az az idő, amikor a tőke szerepe mellett az ember és annak munkája is piedesztálra emelkedhet. A CSR-jelenség mozgatórugói, aktualitása A CSR-jelenség kezelése tulajdonképpen egy gyökeres szemléletváltást, paradigamaváltást igényel. Annak a fölismerését feltételezi, hogy egy vállalat több, mint pusztán a tőkemegtérülést és profitmaximalizálást hajszoló, pusztán a nyers gazdasági racionalitás elvén működő mesterséges képződmény.

Hogyan javíthatjuk a látásmódot számos tevékenységnél

Szükséges belátni, hogy egy vállalat egyben emberi társulás is, amely jól körülírható társadalmi és természeti környezetben működik. Ennek a hozzáállásnak az elfogadása egyértelművé teszi, hogy a vállalati szférának is aktív és pozitív kicsengésű szerepet kell játszania a társadalmi folyamatokban, és tekintettel kell Hogyan javíthatjuk a látásmódot számos tevékenységnél tevékenységeik környezeti és szociális kihatásaira.

Az elmúlt években számos jelenség segítette ennek a gondolkodásmódnak a terjedését. Elsőként a globalizációt  kell említenünk.

A január i szakmai konferencián ismertette a tanács szórványprogram-javaslatát. Tömbből szórványba A Magyar Koalíció Pártja Stratégiai Tanácsa Szórvány-program műhelyének javaslata A magyar nemzet Szlovákiában élő közösségének a szlovák-magyar nyelvhatáron élő része szórványosodik. A nyelvhatár környékén fekvő számos, elszigetelődő település, és a magyarlakta városok közül Szenc, Léva, Losonc, Pozsony, Kassa, Nyitra magyarsága már szórványnak tekinthető. A szórványosodást kiváltó körülmények egy része — a lélekszám természetes csökkenése, eltelepülés, beolvadás — történelmileg ismert. A problémafeltárás első lépéseként ezért a közismert tényezőket kell a kiváltó okok szerint rendszerezni.

A globális gazdasági növekedés egyre bonyolultabb, kiismerhetelenebb üzleti világot termelt ki, amely egyre több visszásságot, ellentmondást, néhol antidemokratikusnak bélyegezhető technikákat is megismertetett velünk. A jog, és különösen a hagyományos nemzeti jogalkotás által ez a világ már egyre kevésbé megragadható.

Nem csoda, hogy ebben a helyzetben egy új látásmód kezdett kialakulni, amely a fenntartható fejlődés elvét tűzi zászlajára, és ismét valódi jelentéssel szeretne megtölteni -még e globális szabályozó hálózatok világában is- olyan fogalmakat, mint a demokrácia, átláthatóság, szabadság, jog, felelősség, szolidaritás.

Művészetterápia - Már évtizedek óta alkalmazzák

A közelmúlt antiglobalizációs fellángolásai, tüntetései is rámutatnak, hogy óriási az igény a virtuális gazdaság elleni fellépésre, illetve a vállalati szféra és a társadalom lassú elidegenedésbe hajló kapcsolatrendszerének új elvi alapokon álló átgondolására. Továbbá a globalizáció nem csak új lehetőségek szinte kifogyhatatlannak tűnő tárházát nyitotta meg a vállalatok előtt, hanem új nehézségeket, új versenyhelyzetet is teremtett.

Manapság egy olyan vállalat, amely tradicionálisan pusztán gazdasági és technikai mutatókkal méri magát, és teljes közömbösséget mutat a szociális, környezeti, emberi jogi megfontolások iránt, egyszerűen képtelen lesz megbírkózni bizonyos kihívásokkal. Az ilyen hozzáállás rossz hatással lesz a vállalat arculatára, amit csak fokoz az a veszély, hogy egy vállalat bármilyen kis mulasztását, visszaélését a globális média azonnal kommunikálhatja ld.

SZAKMAI TÁMOGATÓK

Így egy apró kommunikációs hiba óriási presztizs- és ebből kifolyólag egyben óriási pénzügyi veszteséget is jelenthet a vállalat számára.

A botrányok rávilágítottak a vállalatok sebezhetőségére is, és fokozódott a tudatosság a vállalati magatartásminták tekintetében.

Tehát rádióamatőr korszakom nagyjából az engedély megszerzésével egyszerre ért véget. Külföldre utaztunk, és a helyi rezsim nem nézte volna jó szemmel holmi amatőrrádió üzemeltetését. Az érdekelne, hogy most, a globalizációa szabadság, az információk szabad áramlásának és még ki tudja, mi mindennek a korában nem próbáltad még a lehetőségét kipuhatolni, hátha most már jobban engedélyeznék azt az amatőr rádiót ott külföldön is? Én is megszereztem az engedélyt annak idején, középiskolás koromban, de csak közösségi helyen rádióztam egy keveset, aztán felkerültem Pestre, egyetemi kollégiumba, úgyhogy a rádiózásnak ezzel vége lett

Egyre kevésbé hagyható figyelmen kívül továbbá a különböző nyomásgyakorló csoportok fogyasztók, környezetvédők, munkavállalók, politikai aktivisták, NGO-k heves, gyors és hangos fellépése, illetve általában a  munkavállalók, fogyasztók és a társadalom fokozódó érzékenysége, érdeklődése az emberi jogi és szociális kérdések iránt. Anna Dimantopoulou, az EU foglalkoztatási és szociális ügyekért felelős főbiztosa is megjegyezte egy konferencielőadásában, hogy manapság az üzleti szféra viselkedése, magatartása sokkal inkább a figyelem fókuszában van, mint korábban valaha.

Hogyan segíthet a művészet a pszichiátriai betegséggel küzdő embereken? - A művészetterápia

További adalék ehhez, hogy a pénzvilág és a befektetők is  egyre több információt igényelnek a vállalatokról, hogy jobban tudják azonosítani esetleges befektetéseik várható előnyeit, rizikófaktorait. Sőt bizonyos pénzügyi intézmények egyre növekvő mértékben támasztanak tematikus és célirényos —szociális és környezeti színezetű- elvárásokat a vállalatokkal szemben beruházásaik vagy éppen hitelezéseik előtt, és speciálisan ilyen vonatkozású kérdőíveket, jegyzékeket használnak az esélyek és kockázatok feltérképezésére.

Felértékelődik tehát az információ szerepe, és már nem elég, hogy egy vállalatról pusztán a hagyományos éves pénzügyi jelentése tudósítson. A kiélezett üzleti verseny tehát arra kényszeríti a vállalatokat, hogy megkülönböztessék magukat versenytársaiktól, fokozódik az átláthatóság iránti igény és a mediatizált nyilvánosság általi közvetett társadalmi konroll súlya.

The first 20 hours -- how to learn anything - Josh Kaufman - TEDxCSU

Ebben az összefüggésben nyilvánvaló, hogy a cég arculatában imidzsében és a hírnevében testet öltő  tőke ma már néha fontosabb  a materiális vagyonnál. A presztizs pedig nagyban függ attól, hogy milyen mértékű a vállalat szociális, környezetvédelmi  szerepvállalása. Ezek a megfonolások tehát végső soron direkt rentábilitási szempontok szerint is értékelhetőek. A Salomon Brothers új elnöke, Warren Buffett ezt úgy fogalmazta meg egy es tőzsdei botrány után, hogy a továbbiakban a cég pénzügyi veszteségei tekintetében ugyan megértő hozzáállást fog tanúsítani, ám Hogyan javíthatjuk a látásmódot számos tevékenységnél ha a cég reputációja szenved bármilyen apró csorbát, könyörtelen lesz.

Szintén a globalizáció hatása, hogy manapság az államok már nincsenek olyan jogi eszközök birtokában, amelyekkel érdemben tudnák megregulázni a multi- és transznacionális nagyvállalatokat.

Tartalomjegyzék

Sok esetben már a pusztán az is nehézséget okoz a fölgyorsuló üzleti világban, hogy az államok legalább figyelemmel kísérjék, utólagosan kontrolállják e vállalatok működését.

Szokás ezt a tendenciát a munkaügyi szabályozás önkéntességi fordulatának, avagy a jog munkajog privatizálásának is nevezni. A vállalatoknak nemigen van módja kikerülni bizonyos új magatartásminták felvételét.

Ez természetesen alapvetően önkéntesen megy végbe, de talán nem nehéz belátni, hogy a fentebb is vázolt kényszerek hatására a valóságban ez már egyfajta szükségszerűség is. Jól illeszkedik ez az egyéni és önkéntes felelősségvállaláson Hogyan javíthatjuk a látásmódot számos tevékenységnél tendencia korunk társadalmainak individualizálódási folyamatába is.

  • Az egyik szem látása hirtelen esett
  • Gyenge látás hátulról
  • Háromféle látás
  • Látás és plusz és mínusz egyszerre
  • Szerkesztővita:Burumbátor/Archív36 – Wikipédia
  • Liget » Folyóirat » Cikk
  • Szerkesztővita:Burumbátor/Archív36 – Wikipédia

Nem elhanyagolható motivációja a CSR-kérdés felmerülésének  a munka világának folyamatos átalakulása. A tradicionálisan hierarchikus vállalati struktúrák átalakulnak, új típusú és atipikus munkavégzési, foglalkoztatási formák jelennek meg, növekszik a globális beszállítói és üzleti, kereskedelmi láncok, hálózatok súlya és az üzleti etika normái is kezdenek egyre nagyobb jelentőséghez jutni.

Szerkesztővita:Burumbátor/Archív36

Összeségében elmodható, hogy szükségszerűen egyfajta dereguláció megy végbe e téren, és a munka világa egyre rugalmasabbá, komplexebbé, informálisabbá válik. Egy ilyen környezetben nem nehéz belátni  a CSR-jellegű, önkéntességen alapuló jelenségek elméleti létjogosultságát, sőt szükségeségét. Az alábbiakban tekintsük át, hogy az eddigi tapasztalatok alapján milyen potenciálisan elérhető előnyökkel számolhat az a vállalat, amely a magáévá teszi és alkalmazza a legfontosabb CSR-elveket, eszköszöket.

A harmincéves háborúban sok összefüggés és szempont keveredik rengeteg lexikával. Emiatt sok diák elveszik az eseményekben, viszont ha a tényadatokat teljesen kiiktatjuk, nem érti meg az összefüggéseket. Találkoztam olyan kollégákkal is, akik legszívesebben elhagyták volna a tanítását, mivel úgy ítélték meg, hogy a háború csak egy adathalmaz. Nyilvánvalóan nincs így, csak az nem tud rendet vágni az eseményekben, aki nem ismeri őket, és nem látja meg köztük az összefüggéseket. A több tucat név és évszám ellenére nem lehet kiiktatni a harmincéves háború történetét, mivel enélkül nem lehet megérteni a XVII.

Ezek természetesen egyben a motivációi is e beállítódás elfogadásának: ·        Javuló kép a vállalat arculatáról, illetve a márka, a védjegy várható felértékelődése, jobb megbecsülése. Továbbá a hasonló irányultságú vállalatokkal való kapcsolathoz a CSR közös nyelvet, alapvető referenciapontot jelenthet.