Életfogalmak különböző szempontok szerint

Theologia - Hittudományi Folyóirat 1.

életfogalmak különböző szempontok szerint a rövidlátás modern módszerei

Ifjúsági könyveinek első német kiadásaiban a Herder cég még alaposan kivetkőztette ezt az egyéni stílust a maga mivoltából, mikor a lényegéhez tartozó történetek, hasonlatok, personifikációk közül oly sokat kihagyatott a fordítóval.

Aki a most megjelent német kötetet megnézi, láthatja, hogy a magyar szöveget csonkítatlan egészében adja a fordító, sőt még nyomdatechnikai- lag is alkalmazkodik hozzá : azonos a fejezet-beosztás, ugyanazokat a szövegrészeket emeli ki.

Az esztétikai tapasztalat mint posztmodern tudás

És nagyon helyesen. Ne feledjük, hogy ez első­sorban prédikációkban az élőszó erejére támaszkodik s hatása nyomtatva akkor bontakozhatik ki a maga teljességében, ha az élőszó hangsúlyát, erejét legalább a nyomdatechnika eszközei pótolják.

homályos látás átmeneti

E nélkül a Tóth- stílus sokat veszít erejéből s erről győzte meg a Herder céget a Tóth prédikációk nagy sikere a német könyvpiacon. De ez csak külsőség.

életfogalmak különböző szempontok szerint

Ennek a stílusnak a belső magja a természetinek és természetfölöttinek elválaszthatatlan ölelkezése témájában, feldolgozásában, feldolgozójá­ban. Nem hangsúlyozza, hogy meddig tart a természet ereje és mi a természetfölötti, hanem úgy adja az életet, amint van, amint a leg­hétköznapibb és legkisebb dolgokban is megnyilatkozni szokott a termé­szetfölötti.

És a mai ember miszticizmust áhító lelke könnyen megtalálja egészséges táplálékát ezekben a prédikációkban, amelyek kiemelik a hétköznapit a életfogalmak különböző szempontok szerint rendjéből és a természetfölötti létrendbe iktat­ják művészi egyszerűséggel.

Oetter György.

Vértesi Frigyes ár. Franklin- Társulat, Budapest, Ára 8 pengő.

jobb látás hideg vízzel halláskárosodás és látásromlás

A misztika, illetve az okkultizmus iránt nagy mértékben meg­nyilvánuló érdeklődés adott ösztönzést ennek a könyvnek a megírásá­hoz. Szerzője teológus és filozófus egy személyben s nyilván ez a személyi körülmény ébresztette fel benne a hivatás tudatát arra, hogy az okkult jelenségek rejtelmes, nehezen megközelítő világába fényt vetítve, a misztikus mozgalom értékéről véleményt mondjon.

  1. ARCA folyóirat /1 szám
  2. Testmozgás vagy műtét a látás érdekében

Vizsgálódásai a tartalomból érthető okokból, a teológiai szempontok figyelmen kívül hagyásával, szigorúan pszichológiai jellegűek. Nagy Szent Teréz, a svéd Svedenborg, az amerikai Trine és a nálunk is ismert Rudolf Látásélesség mi a vizsgálat neve rend­szereiben a keresztény dogmatikus, a hittételekkel szemben közömbös monoteista, a panteista és az antropozófus misztika típusait mutatja be.

A rendszerek objektivitásra törekvő ismertetése nyomán azt iparkodik megállapítani, hogy a bemutatott misztikus élmények milyen mérték­ben életfogalmak különböző szempontok szerint meg a természetes lélektani magyarázat lehetőségét? A tapasztalati lélektan alapos ismeretére valló elemzései alapján szerzőnk arra az eredményre jut, hogy a misztikus jellegű élmények sorában alig van olyan, amelyik a lélek természetes képességeinek, neve­zetesen a képzeleterőnek, ha nem is szükségkép beteges, de a rendesnél egyoldalúan élénkebb működésében elégséges, vagy legalább is nagyon valószínű magyarázatot nem nyújtana.

100% -os látás helyreállítható aki módszerrel javítja a látást