Látás az ontogenezisben, Az emberi test A látás 1 rész Vision Recovery táblák letöltése

Látás és termékek

Két dimenzió mentén fogjuk elemezni a látás fejlődését 1. Míg a lokális folyamatok viszonylag korán kialakulnak, a téri integráció lassan fejlődik. A lokális-integratív dimenziót a hátsó nyakszirti agyterületekhez kötjük. Ezen belül az occipitoparietális vagy a dorzális látórendszeri agyi struktúrák gyors fejlődése a látáson alapuló mozgásos vizuomotoros kontrollban látás az ontogenezisben szerepet; míg lassabb érés, fokozottabb hajlékonyság jellemezheti a tárgyak, események kategorizálását végrehajtó occipitotemporális vagy ventrális látórendszert.

kerék mindkettő nézi az embereket

Az integratív működés lassú kialakulása A látás agykérgi folyamataival kapcsolatban ismereteink jelentős részét látás az ontogenezisben állatokon végzett egysejt regisztrátumokat alkalmazó neurofiziológiai kísérletek adják.

Ezek nyomán az az általános felfogás alakult ki, hogy az elsődleges látókéregbe érkező látási input egyszerű ingertulajdonságok például orientáció, szín, luminencia, mozgás, retinális diszparitás mentén kerül elemzésre, s ezt az elemzést viszonylag kis receptív mezővel rendelkező, tehát lokálisan működő neuronok hajtják végre. Pszichofizikai tanulmányok megerősítik ezt az elképzelést. A luminenciakontraszt által meghatározott élek, kontúrszegmensek elemzése esetén például adaptációs és maszkolási kísérletek során kiderült, hogy a retinakép elemzését több téri skálán működő, orientációhangolt szűrők végzik, melyek működése viszonylag lokális, tehát a látótérnek csak a szűrő méretével egyező darabjára vonatkozik 2.

látás az ontogenezisben Zemtsova látássérült

Nagy mennyiségű leíró jellegű adat gyűlt össze a lokális látási funkciók fejlődésével kapcsolatban az emberi élet első évében. Tudjuk például, hogy nagyon korai preferencia alakul ki a mozgó ingerekre Nelson - Horowitz,két hónapos kortól kezdve jó a flickerérzékenység; két-három hónapos kor után megbízható a színérzékenység Teller - Bornstein, ; négy hónapos korban megjelenik a retinális diszparitáson alapuló sztereopszis Braddick et al.

látás az ontogenezisben hol lehet szemvizsgálatot végezni

A kontrasztérzékenységet meghatározó téri szűrők korai érési mintázatát csecsemők esetén az ún. A használt ingerek általában szinuszos luminenciaeloszlású rácsmintázatok 3.

Szemmozgás az olvasásban

Egy adott téri frekvenciájú, orientációjú és kontrasztú mintázatot párban mutatnak be egy homogén szürke képpel, és regisztrálják, hogy melyik mintázatot nézi szemteszt makett csecsemő hosszabb ideig.

A kontraszt változtatásával azután meg lehet mérni, hogy mi a csecsemő látási küszöbe egy adott téri frekvenciájú rácsra. Ezen mérések látás az ontogenezisben objektíven meg lehet mérni, hogy mi is a csecsemő rendelkezésére álló információ a látható fény luminenciakontraszt által meghatározott tartományában, és meg lehet rajzolni a csecsemő kontrasztérzékenységi görbéjét.

Ez a görbe nemcsak laposabb lesz, mint a felnőtté, de a csúcsa az alacsonyabb téri frekvenciák felé tolódik el.

Látás Szimpózium - Program | VisionLab

Ez azt jelenti, hogy a csecsemő csak a tárgyak durva részleteit látja. A fenti nézéspreferencia-vizsgálatot a többi, már említett ingertulajdonság esetén is el lehet végezni.

Az illusztrált fejlődés nagyrészt a fent említett lokális elemző folyamatok érése révén valósul meg.

Gyermekkori rövidlátás gyógyítása

Amint egy bizonyos funkció megjelenésének idejét megbecsültük, az ezt követő fejlődés a következő kérdés. Ez azonban módszertanilag sokkal látás az ontogenezisben, mert összehasonlító és nem abszolút egy bizonyos funkció jelen van-e avagy nem viselkedési vagy fiziológiai méréseken alapszik.

látás az ontogenezisben

Egy bizonyos feladatban nyújtott teljesítményt össze kell hasonlítani egy idősebb vagy felnőtt csoporttal. A nehézségek egyike, hogy a teljesítmény szintjét befolyásolják nem-vizuális tényezők, mint a motiváció vagy a figyelem hiánya, és az adatok összehasonlíthatósága a felnőtt csoportokéval emiatt nem mindig egyértelmű.

Ez látás az ontogenezisben az egyik ok, amiért az emberi látásfejlődés viselkedéses vizsgálatai a második év után nem túl számosak, bár az elmúlt évtizedben volt példa néhány jól kontrollált vizsgálatra.

Újabb vizsgálatok kiemelik az ingerek időbeli jellegzetességeit a fejlődési görbék meghatározásánál.

ami látást plusz 1-t jelent

A látásélességen túlmenően úgy tűnik, hogy a textúrán, mozgáson és színen Hollants-Gilhuijs, Ruijter és Spekreijse, alapuló vizuális szegmentáció és a formaazonosítás viszonylag lassan kialakuló, második életév után beérő képességek. Pontosan mely mechanizmusok húzódnak a gyermekek rossz teljesítményének hátterében ezeknél a feladatoknál?

Úgy tűnik, mindegyik feladat magában foglal a vizuális tulajdonságok lokális elemzésén túli mechanizmusokat is, és mindegyik a látómező egészén vagy nagyobb darabján megjelenő információ integrációjának képességén alapszik.

A teljes látómezőben vagy a látómező nagyobb szegmensén belül megjelenő információ integrálása a tulajdonságok lokális elemzésén túlmenő folyamatokat igényel. Kiragadva egyet az elsődleges ingertulajdonságok közül, az orientáció információ integrálásáról fogok beszélni. A lokális orientációmérések integrációja az alacsony szintű feldolgozás egyik igen fontos mechanizmusa, mely a tárgyak határait alkotó kontúrok kiemelését teszi lehetővé.

látás az ontogenezisben felső látásromlás

Ez egy olyan köztes feldolgozási szint, amely még messze van a tárgyazonosítástól, de már implikálja látás az ontogenezisben tárgyak háttértől való elkülönítését.

Neurális háttere az elsődleges látókéreg orientációhangolt neuronjaik szintén orientációhangolt interakcióin, axonális összeköttetésein alapul Gilbert, Pszichofizikailag egy ún. A kontúrszakaszok egybekötéséért felelős képességünket vezérlő neurális kapcsolatok szabályait egy zajba ágyazott Gábor-foltokból folyamatos ívet alkotó ingeregyüttessel vizsgáljuk 5.

A Gábor-foltok modellezik az elsődleges látókéregben lévő irányérzékeny sejtek receptív mezejének tulajdonságait, és így optimális ingert nyújtanak számukra. A beágyazott kontúrokat nem észlelhetjük kizárólag lokális szűrőkkel, vagy az ismert irányérzékeny, nagy receptív mezővel rendelkező neuronokkal.

  • Idegrendszeri háttere[ szerkesztés ] A szemmozgás kontrolljában több idegrendszeri struktúra vesz részt.
  • Látás és termékek, Konzultáció a látásjavításról Syktyvkarban
  • Az érzékszervek receptorai, működése retina, halló-egyensúlyozó rendszer, szaglás, ízérzés — felépítése, működése, zavarai.

A hosszú távú orientációs együtt járások észlelése a kontúr nyomvonala mentén csak a lokális mérések integrációjával lehetséges. A zaj arra kényszeríti a megfigyelőt, hogy ezeket a méréseket az egyes Gábor-foltok szintjén végezze, és kizárólag a lokális szűrők hosszú távú kapcsolataira támaszkodjon a foltok perceptuális összekötése során.

Így ezekkel az ingerekkel a téri integrációt szolgáló hosszú távú kapcsolatokat elkülönítve vizsgálhatjuk.

KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET

Ezek a viszonylag alacsony szintű interakciók érzékenynek tűnnek a perceptuális csoportosítás tényezőire. Ebben a feladatban a zárt kontúrok fölényét mutattuk ki a nyílt kontúrokkal szemben a szomszédos elemek maximális távolságának szempontjából Kovács - Julesz,és fokozott lokális kontrasztérzékenységet a zárt kontúrokon belüli mezőben Kovács - Julesz Ezen interakciók megvalósulási szintjén egy tárgyközpontú formareprezentáció létezésére utaló jeleket is találtunk Kovács - Julesz, ; Kovács, ; Kovács et al.

A fenti eredmények az interakciók tárgyakhoz kapcsolódó feldolgozásban való részvételét jelzik. Az irányultsági információ téri integrálását a kontúrdetekciós feladatban Field et al.