Anatómiás látószerv

Tartalom

  100% -ban javítja a látást

  A szerzők három indokot találtak az új, az emberi test szerkezetének tárgyalását fényképfelvételekre alapozó kötet megjelentetésére, ami, minthogy nem lévén anatómiás látószerv munka, a megjelentetést megmagyarázza. A korábban kiadott atlaszok többsége sémás vagy anatómiás látószerv rajzokra alapozott, amelyek a világot csak nagyon korlátozott módon képesek tükrözni, és nagyon gyakran a harmadik dimenziót, a térhatást veszni hagyják.

  További anatómiás látószerv, hogy az emberi preparátumok fényképfelvételei megegyeznek azzal, amit a hallgató anatómiás látószerv bonctermi gyakorlatokon lát, ily módon a gyakorlati munkában orientációs segítségként szolgál. Második indok, hogy a hagyományos atlaszok inkább a rendszeres szerkezetleírásra alapoznak, elhanyagolják a tájanatómiai leírást, emiatt az orvos vagy orvostanhallgató a boncteremben több könyv használatára kényszerül, ha egy meghatározott tájék adott szerkezeti elemeit azonosítani akarja.

  anatómiás látószerv

  Végül a szerzők tekintettel vannak az orvosképzés mai gondjaira is. Ilyen pl. Mindezek következtében nem áll a hallgatók rendelkezésére kellő számban az anatómia elsajátításához szükséges szemléltető eszköztár.

  ez a masszázs helyreállítja a látást