Milyen látomással veszik át a különleges erőket, Kulcsfontosságú jelképek Lehi álmában

Jelenések Könyve kommentár

Írta: David A. Bednar elder a Tizenkét Apostol Kvórumából A Mormon könyve átfogó témája az, hogy mindenkit Krisztushoz hív, és ez kimagasló szerepet kap Lehi látomásában.

Szeretem a Mormon könyvét. Legelső evangéliumi emlékeim között vannak azok az alkalmak, amikor édesanyám felolvasott nekem az Emma Marr Petersen által írt Book of Mormon Stories for Young Latter-day Saints [A Mormon könyve történetei fiatal utolsó napi szenteknek] című könyvből.

 • A Katolikus tanításban két dogma de Fide szól a pokolról: Akik a személyes súlyos bűn halálos bűn állapotában halnak meg, a pokolba jutnak.
 • Dániel próféta könyve 1.
 • Gyenge látás az idős embereknél
 • Az első rész a Jelenések könyve egészének névleges bevezetője

Ezen gyermekkori élmények, majd élethossziglan tartó, folyamatos személyes tanulmányozás és ima révén a Szentlélek ismételten tanúbizonyságot tett a lelkemnek arról, hogy a Mormon könyve Isten szava. Bizonyságot teszek arról, hogy a Mormon könyve egy másik tanúbizonyság Jézus Krisztusról.

A súlypont megtalálása ad nyugalmat a szívnek Papp Lajos, a nemzetközi hírű szívsebész mindig vállalta az álláspontját, akkor is, ha vihar kerekedett belőle. Az elmúlt tíz évben azonban ritkábban hallunk róla. Nyugdíjba ment, de nem adta fel a betegek szolgálatát. Specialista létére hangsúlyozza a holisztikus szemlélet és az ősi gyógyászat jelentőségét.

Tudom, hogy Joseph Smith próféta Isten hatalmával és az által fordította le a Mormon könyvét. Kulcsfontosságú jelképek Lehi álmában Általában a szentírások, és konkrétan a Mormon könyve olvasásának, tanulmányozásának, kutatásának és átgondolásának fontosságát számos összetevő kiemeli Lehinek az élet fájáról szóló milyen látomással veszik át a különleges erőket lásd 1 Nefi 8.

Tehát Isten gyermekei iránt érzett szeretetének legnagyszerűbb megnyilvánulása az Úr Jézus Krisztus születése, élete és engesztelő áldozata.

A fa gyümölcse az engesztelés áldásait szimbolizálja. Ha veszünk a gyümölcsből, az azt jelképezi, hogy részesülünk azokban a szertartásokban és szövetségekben, amelyek által az engesztelés teljes mértékben kifejtheti hatását az életünkben.

Figyelemre méltó módon a Mormon könyve átfogó témája az, hogy mindenkit Krisztushoz hív, és ez kimagasló szerepet kap Lehi látomásában.

milyen látomással veszik át a különleges erőket myopia hagyományos kezelési módszerek

Különös jelentőséggel bír a fához vezető vasrúd lásd 1 Nefi A vasrúd Isten szava. A különbség aközött, hogy felületesen vagy szilárdan kapaszkodunk a vasrúdba Lehi atya látomásában emberek négy csoportját látta.

Három csoport a szoros és keskeny ösvényen előrehaladva megpróbálta elérni a fát és annak gyümölcsét. A negyedik csoport nem a fa felé igyekezett, inkább a nagy és tágas épülethez akart végül eljutni lásd 1 Nefi — Az 1 Nefi —23 -ban az első olyan csoportról olvasunk, amely előrenyomult és az élet fájához vezető ösvényen haladt. Figyeljétek meg, hogy ezek a versek nem említik a vasrudat.

Tartalomjegyzék

Akik figyelmen kívül hagyják vagy könnyedén veszik Isten szavát, azok számára nem elérhető a Szabadító útját jelölő isteni iránytű. Gondoljatok bele, hogy ez a csoport rátért az ösvényre és előrenyomult, Krisztusba vetett bizonyos fokú hitet és lelki meggyőződést tanúsítva, azonban eltérítették őket az ördög kísértései, és elvesztek. Az 1 Nefi —28 -ban a második olyan embercsoportról olvasunk, amely rátért az élet fájához vezető szoros és keskeny ösvényre. Jelentőséggel bír az, hogy ez a második csoport hittel és eltökéltséggel nyomult előre.

Részesültek a vasrúd további áldásában, és kapaszkodtak abba!

a látás a nap folyamán romlik Az engedély befolyásolja-e a látást

Amikor azonban üldöztetéssel és viszontagságokkal szembesültek, tiltott ösvényekre tértek, és elvesztek. A hit, az eltökéltség és Isten szava ellenére végül elveszett ez a csoport — talán azért, mert csak időnként olvasták vagy tanulmányozták, illetve kutatták a szentírásokat. Ebben a versben kulcsfontosságú a folyamatosan szilárdan kapaszkodva a vasrúdba kifejezés. A harmadik csoport is hittel és eltökéltséggel nyomult előre, azonban semmi nem jelzi azt, hogy elkóboroltak, tiltott ösvényekre tévedtek vagy elvesztek volna.

Lehet, hogy ez a harmadik embercsoport rendszeresen olvasta és tanulmányozta és kutatta a szentírásokat.

A skizofrénia tünetei

Nektek is és nekem is arra kell törekednünk, hogy ehhez a csoporthoz tartozzunk. Mi hát a különbség aközött, hogy felületesen vagy szilárdan kapaszkodunk a vasrúdba? Hadd milyen látomással veszik át a különleges erőket fel azt, hogy a vasrúdba való szilárd kapaszkodás nagyon is magában foglalja a szentírások imádságos lelkű, rendszeres és őszinte használatát, mert a kinyilatkoztatott igazság biztos forrását jelentik, és megbízható kalauzként szolgálnak az élet fájához — méghozzá az Úr Jézus Krisztushoz — vezető szoros és keskeny ösvényen haladó úton.

A Mormon könyve ma nekünk szól A Mormon könyve olyan igazságokat tár elénk, amelyek napjainkra és körülményeinkre vonatkoznak, és elengedhetetlenek azok vonatkozásában. A Mormon könyve fő írói Isten előzetes ismeretei révén látták napjainkat és körülményeinket, és olyan témákat és példákat választottak, amelyek nagyon fontosak lesznek a föld lakosainak az utolsó napokban.

Dániel próféta könyve

Arra kérlek titeket, hogy gondoljátok át alaposan és imádságos lélekkel a következő kérdést: Milyen tanulságokat vonhatok le és kell levonnom Lehinek az élet fájáról szóló látomásából, és azon alapelvből, hogy folyamatosan szilárdan kapaszkodtak a vasrúdba, ami aztán lehetővé teszi számomra azt, hogy lelkileg erősen álljak a világban, amelyben ma élünk? Ha szorgalmasan munkálkodva sugalmazás elnyerésére törekedtek e fontos kérdés megválaszolásánál, akkor a Szentlélek hatalma által a szívetekben és az elmétekben is még teljesebb mértékben érteni fogjátok annak fontosságát, hogy folyamatosan szilárdan kapaszkodjunk a vasrúdba.

Abban az áldásban lesz részetek, hogy hittel és szorgalommal alkalmazhatjátok majd saját életetekben és otthonotokban ezeket a tanulságokat. Az 1 Nefiben az élet fája felé haladók között vannak, akik nem törődnek a csúfolódó hangokkal. Gúnyolódó ujjak mutogatnak rájuk, ők azonban nem inognak meg. Nem figyelnek rájuk.

VIRTUÁLIS ESSZÉ KÖTET

Mi is hallhatunk ma sok hangos, kísértő hangot. Időnként valós küzdelmet jelent az, hogy ne hallgassunk ezekre a hangokra, de Lehi megmutatta, hogy ez lehetséges. Rájöttem, hogy elcsitíthatom a világi hangokat, ha rendszeresen elmegyek a templomba, olvasom a szentírásokat, eljárok az egyházi gyűlésekre, és követem a prófétát.

Ha megteszem ezeket az egyszerű dolgokat, meg tudom hallani a Szentlélek hangját. Erre a hangra érdemes hallgatni. És ha hallgatok a Lélek hangjára, akkor erősebbé válok, és ellen tudok állni a kísértésnek.

A nővérem ismertette meg velem az egyházat, és annyira tetszett, hogy hamarosan megkeresztelkedtem.

Gyakori megbetegedések

Bár még nem tudtam olvasni, időnként kinyitottam a Mormon könyvét, és belelapoztam. Nagyon vágytam rá, hogy el tudjam olvasni lapjain a szavakat.

 • A látás erősen lecsökkent
 • Hogyan lehet megvédeni a látást biztosító számítógépet
 • A látás szegmentálása
 • Spinetoli: Máté evangéliuma - nyolcadik fejezet
 • Pokol – Wikipédia
 • A skizofrénia tünetei
 • VIRTUÁLIS ESSZÉ KÖTET | Gábor Dénes Díj - Novofer Alapítvány

Férjem, aki csak később keresztelkedett meg, igencsak meglepődött, amikor látta, hogy ott ülök és nézegetem a könyvet, és azt mondta, hogy csak az időmet pocsékolom. Nagy nehézségek árán, segítőegyleti nőtestvéreim és a gyermekeim segítségével kezdtem megpróbálkozni az olvasással. Mindig is az volt a célom, hogy el tudjam olvasni a Mormon könyvét.

Egy nap azt mondtam a lányomnak, hogy már kezdek tudni magamtól olvasni. El sem hitte, és arra kért, mutassam meg.

milyen látomással veszik át a különleges erőket

Amikor megtettem, rendkívül örült. Célom az, hogy elejétől végéig elolvassam a Mormon könyvét. Lassan olvasok, de értem, és ami még ennél is fontosabb, e csodálatos könyv révén érezhetem a Lelket.

Edite Feliciano de Paula, Brazília, São Paulo A hit, az eltökéltség és Isten szava ellenére végül elveszett a szoros és keskeny ösvényen előrenyomuló, a vasrúdba kapaszkodó második csoport — talán azért, mert csak időnként olvasták vagy tanulmányozták, illetve kutatták a szentírásokat. A vasrúdba való szilárd kapaszkodás nagyon is magában foglalja a szentírások rendszeres és őszinte használatát, mert megbízható kalauzként szolgálnak az élet fájához — méghozzá az Úr Jézus Krisztushoz — vezető úton.

Lehi álma.

Arcképcsarnok | TermészetGyógyász Magazin

Készítette: Greg Olsen. Másolatok készítése tilos! Fényképes illusztráció: David Stoker.