Nikotinfüggőség a pszichológia szempontjából

Tartalom

  nikotinfüggőség a pszichológia szempontjából

  References A tanulmány az egészségmagatartás pszichológiai elemzését mutatja be. Ebből a célból tárgyalja az egészségmagatartás fogalmát, és rámutat arra, hogy az egészségmagatartás tudományos szempontból rosszul definiált, nehezen megragadható fogalom.

  Az egészségmagatartás sokfélesége kétségessé teszi, hogy lehet-e egységes elméletet fogalmazni predikciójára és magyarázatára.

  nikotinfüggőség a pszichológia szempontjából zn mérete és látása

  A tanulmányban bemutatjuk a kurrens kognitív elméleteket egészséghiedelem-modell, a védelemmotiváció elmélete, az anticipált megbánás elméletea társas kognitív elméleteket a szándékos és tervezett cselekvés, valamint a próbálkozás elmélete és a folyamatelméleteket a magatartás transzteoretikus változáselmélete, az egészség-cselekvés folyamatmodellje, éndeterminációs elmélet. A tanulmány rövid fejezetet szentel a kritikai egészségpszichológiai szempontoknak is, hangsúlyozva az egészségmagatartásokkal kapcsolódó társas, kulturális és értéktelített jelentés megértésének szerepét mind a tudományos, mind a gyakorlati egészségpszichológiában.

  nikotinfüggőség a pszichológia szempontjából hogyan lehet helyreállítani a látást 25

  A tanulmányban az elméletekkel szembeni kritikai észrevételek mellett az elméleti és a gyakorlati kutatás integrációjának szükségességét is hangsúlyozzuk. Attitudes, personality, and behavior.

  szülés látással 9 gyakori betegségek és látásromlás

  The Dorsey Press, Chicago Attitudes, personality, and behavior .