Táblázat alsó sorának megtekintése. Táblázat beillesztése párbeszédpanel

Ha a kijelölés azonban több cellára is kiterjed, a program a cellákat és azok tartalmát is kijelöli. Több keretet is felölelő táblázat esetén a fejlécsorokra vagy a láblécsorokra mutatva kivéve az első fejléc- és láblécsort egy lakatikon jelenik meg, jelezve, hogy abban a sorban nem jelölhető ki szöveg vagy cella. Ha a szóban forgó fejléc- vagy láblécsorban cellákat szeretne kijelölni, ugorjon a táblázat elejére.

solgar a látásra rossz látás a szemműtét után

Cellák kijelölése A Szöveg eszközzel tegye a következők egyikét: Egyetlen cella kijelöléséhez kattintson bele a cellába, vagy jelöljön ki egy szövegrészt, és válassza a Táblázat menü Kijelölés almenüjének Cella parancsát. Több cella kijelöléséhez húzza az egérmutatót a cella valamelyik szegélyén kívülre.

A táblázat kijelölt oszlopainak szélességét és kijelölt sorainak magasságát módosíthatja, vagy az összes sort és oszlopot egyszerre is átméretezheti. Azonban a táblázat egyes celláinak szélességét vagy magasságát nem módosíthatja. Megjegyzés: Az alábbi feladatok az oldalhoz hozzáadott táblázatokra vonatkoznak.

Legyen óvatos: ne az oszlop vagy a sor szélét jelző vonalat húzza, mert úgy csak átméretezi a táblázatot. Megjegyzés: Ha váltani szeretne a cellában lévő teljes szövegmennyiség és maga a cella kijelölése között, nyomja meg az ESC billentyűt.

Teljes oszlopok vagy táblázat alsó sorának megtekintése kijelölése A Szöveg eszközzel tegye a következők egyikét: Kattintson bele egy cellába, vagy jelöljön ki egy szöveget, majd válassza a Táblázat menü Kijelölés almenüjének Oszlop vagy Sor parancsát. Vigye az egérmutatót az egyik oszlop felső szegélye vagy az egyik sor bal oldali szegélye fölé.

A mutató nyíllá változik vagyezután kattintással jelölheti ki a teljes oszlopot vagy sort.

A szerkesztő panel alsó sorának funkciói

Sor kijelölés előtt és után Az összes fejlécsor, törzssor vagy láblécsor kijelölése Kattintson a táblázatba, vagy jelöljön ki szöveget a táblázatban. Kattintson a Táblázat menü Kijelölés almenüjének Fejlécsorok, Törzssorok vagy Láblécsorok parancsára. A teljes táblázat kijelölése A Szöveg eszközzel tegye a következők egyikét: Kattintson a kérdéses táblázaton belülre vagy jelöljön ki szöveget abban, és válassza a Táblázat menü Kijelölés almenüjének Táblázat parancsát.

Vigye az egérmutatót a táblázat hamis mínusz a látásban felső sarka fölé. A mutató nyíllá változik  — kattintással kijelölheti az egész táblázatot.

hiperopia és asztigmatizmus gyakorlatok

Táblázat kijelölés előtt és után Váltson a Szöveg eszközre, és húzza az egérmutatót a teljes táblázaton keresztül.

Sorok és oszlopok beszúrása Sorokat és oszlopokat több különböző módszerrel is be lehet szúrni. Sor beszúrása Vigye a kurzort az új sor megjelenési helye alatti vagy fölötti sorba. Kattintson a Táblázat menü Beszúrás almenüjének Sor parancsára. Adja meg a sorok számát a Szám mezőben.

Az új sor ok elhelyezésének függvényében jelölje be a Fölé vagy az Alá választógombot, majd kattintson az OK gombra. Az új cellák ugyanolyan formátumúak, mint az a szöveg, amely a beszúrási pontot magában foglaló sorban található.

Táblázat, oszlop vagy sor átméretezése

Megjegyzés: Ha a beszúrási pont az utolsó cellában áll, akkor a tabulátorbillentyű megnyomásával is létrehozható új sor. Oszlop beszúrása Vigye táblázat alsó sorának megtekintése kurzort az új oszlop megjelenési helye melletti valamelyik oszlopba. Kattintson a Táblázat menü Beszúrás almenüjének Oszlop parancsára. Adja meg az oszlopok számát a Szám mezőben.

táblázat alsó sorának megtekintése csökkent látás a nap folyamán

Az új oszlop ok elhelyezésének függvényében jelölje be a Balra vagy a Jobbra választógombot, majd kattintson az OK gombra. Az új cellák ugyanolyan formátumúak, mint az a szöveg, amely a beszúrási pontot magában foglaló oszlopban található.

Több sor és oszlop beszúrása Legyen a beszúrási pont az egyik cellában, és így kattintson a Táblázat menü Táblázat beállításai almenüjének Táblázat beállítása parancsára. Változtassa meg a sorok és az oszlopok számát, majd kattintson az OK gombra.

Az oszlopszélesség megváltoztatásához válasszon az alábbi lehetőségek közül: Az egér használatához vigye a kurzort az áthelyezni kívánt oszlopszegély jobb oldalára a méretezőnyíl megjelenítéséhez, majd a szegély húzásával állítsa be a kívánt oszlopszélességet. Ha a szélességet egy adott értékre szeretné módosítani, kattintson egy cellára az átméretezni kívánt oszlopban. Az Elrendezés lap Cellaméret csoportjában kattintson a Szélesség mezőbe, és adja meg a kívánt értéket. Ha azt szeretné, hogy egy táblázat oszlopai automatikusan illeszkedjenek a tartalomhoz, kattintson a táblázatra.

Az új sorokat a táblázat aljához, az új oszlopokat pedig a táblázat jobb oldalához adja hozzá a rendszer. Megjegyzés: A sorok és az oszlopok száma a Táblázat panelen is módosítható. A Táblázat panel megjelenítéséhez válassza az Ablak menü Szöveg és táblázatok almenüjének Táblázat elemét. Sor vagy oszlop beszúrása húzással Ha oszlopok hozzáadásakor a húzott oszlop szélességének egy-másfélszeresénél nagyobb távolságra húzza az oszlopszegélyt, akkor a program az eredeti oszlop szélességével megegyező szélességű új oszlopokat ad hozzá a táblázathoz.

Ha a húzás célja csupán egyetlen oszlop beszúrása, az eredményül kapott oszlop keskenyebb vagy szélesebb is lehet a húzás kiinduló oszlopánál.

mi a hyperopia kor talizmánok a látáshoz

Ugyanez igaz a sorokra is, kivéve, ha a húzott sorhoz tartozó Sormagasság mezőben a Legalább érték szerepel. Ha ilyen esetben a húzással csak egy sort szeretne létrehozni, az InDesign szükség esetén átméretezi az új sort, hogy abban rendben elférjen a szöveg.

Váltson a Szöveg eszközreés vigye az egérmutatót az egyik oszlop vagy sor szegélye fölé. Ekkor a mutató kétágú nyíllá vagy változik.

AWE [Pyramid] CMS - 3.x használati útmutató - A szerkesztő panel alsó sorának funkciói

Megjegyzés: A táblázat felső vagy bal oldali szegélye mentén nem szúrhatók be húzással táblázat alsó sorának megtekintése és oszlopok. Ezek a mezők a sorok és az oszlopok kijelöléséhez használatosak. A sorokat a táblázat aljáról, az oszlopokat pedig a táblázat jobb oldaláról törli a rendszer.

táblázat alsó sorának megtekintése

Ha az egérrel szeretne sort vagy oszlopot törölni, vigye az egérmutatót a táblázat alsó sorának vagy jobb oldali oszlopának alsó külső szegélye fölé: a mutató kétágú nyíllá vagy változik. Ha a cellák törlése nélkül szeretné törölni bizonyos cellák tartalmát, jelölje ki a törlendő szöveget tartalmazó cellákat, vagy a Szöveg eszközzel jelölje ki a cellákban lévő szöveget.

Kereten belüli táblázat igazításának megváltoztatása A táblázatok alapértelmezés szerint olyan szélesek, mint az azokat befoglaló bekezdés vagy táblázatcella. A szövegkeret vagy a táblázat mérete természetesen módosítható is, hogy a táblázat szélesebb vagy keskenyebb lehessen a keretnél.

Ilyen esetben eldönthető, hogy a kereten belül hogyan szeretné igazítani a táblázatot. Helyezze a kurzort a táblázattól jobbra vagy balra.